Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Ejer: Iconic Minds Sàrl, et firma registreret i det kommercielle register for kantonen Wallis i Schweiz under nummer CHE-346.690.310, hvis hovedkontor er beliggende i Rue de la monderèche 28, 3960, Sierre, VS, Schweiz.

 

Handelsregistreringsnummer: CHE-346.690.310

 

Skaber: Iconic Minds Sàrl

 

Telefonnummer: +41794177195

 

Publikationsleder: Iconic Minds Sàrl

 

Publikationslederen er en fysisk person eller en juridisk person.

 

Webmaster: Iconic Minds Sàrl

 

Vært: Shopify - 150 Elgin Street, 8. etage Ottawa, Ontario, Canada K2P 1L4

 

  1. Generelle betingelser for brug af webstedet og de tilbudte tjenester.

 

Brug af webstedet www.fogclip-dk.com indebærer fuld accept af de generelle brugsbetingelser beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser vil sandsynligvis blive ændret eller suppleret når som helst, brugere af webstedet www.fogclip-dk.com opfordres derfor til regelmæssigt at konsultere dem.

 

Dette websted er normalt tilgængeligt for brugere til enhver tid. En afbrydelse på grund af teknisk vedligeholdelse kan dog besluttes af Iconic Minds Sàrl, som derefter bestræber sig på at kommunikere til brugerne på forhånd datoerne og tidspunkterne for interventionen.

 

Webstedet www.fogclip-dk.com opdateres regelmæssigt af Iconic Minds. De juridiske meddelelser kan ligeledes ændres når som helst: de gælder ikke desto mindre for brugeren, der opfordres til at henvise til dem så ofte som muligt for at blive bekendt med dem.

 

  1. Beskrivelse af de leverede tjenester.

 

Formålet med webstedet www.fogclip-dk.com er at give information om alle virksomhedens aktiviteter.

 

Iconic Minds Sàrl stræber efter at give siden www.fogclip-dk.com så nøjagtige oplysninger som muligt. Det kan dog ikke holdes ansvarligt for udeladelser, unøjagtigheder og mangler i opdateringen, uanset om det er forårsaget af det eller af tredjepartspartnere, der giver det denne information.

 

Alle de oplysninger, der er angivet på webstedet www.fogclip-dk.com, gives som en indikation og vil sandsynligvis udvikle sig. Desuden er oplysningerne på webstedet www.fogclip-dk.com ikke udtømmende. De gives med forbehold for ændringer, der er foretaget, siden de blev sat online.

 

  1. Kontraktsmæssige begrænsninger af tekniske data.

 

Webstedet kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader i forbindelse med brugen af ​​webstedet. Derudover forpligter brugeren af ​​webstedet sig til at få adgang til webstedet ved hjælp af nyligt udstyr, der ikke indeholder vira, og med en opdateret seneste generations browser

 

  1. Intellektuel ejendomsret og forfalskning.

 

Iconic Minds Sàrl er ejer af intellektuelle ejendomsrettigheder eller har brugsrettigheder på alle de tilgængelige elementer på webstedet, især tekster, billeder, grafik, logo, ikoner, lyde, software.

 

Enhver reproduktion, repræsentation, modifikation, offentliggørelse, tilpasning af hele eller dele af siderne på siden, uanset de anvendte midler eller processer, er forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra: Iconic Minds Sàrl.

 

Enhver uautoriseret brug af webstedet eller et af de elementer, det indeholder, vil blive betragtet som udgør en overtrædelse og retsforfulgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.335-2 og følgende i intellektuel ejendomsret.

 

  1. Ansvarsbegrænsninger.

 

Iconic Minds Sàrl kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af brugerens udstyr, når de besøger webstedet www.fogclip-dk.com, og som enten skyldes brug af udstyr, der ikke opfylder specifikationerne angivet i punkt 4, enten udseendet af en fejl eller en inkompatibilitet.

 

Iconic Minds Sàrl kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (såsom f.eks. Tab af marked eller tab af mulighed) som følge af brugen af ​​webstedet www.fogclip-dk.com. Interaktive rum (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktområdet) er tilgængelige for brugerne. Iconic Minds Sàrl forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at fjerne alt indhold, der er publiceret i dette rum, der ville være i strid med den gældende lov i Frankrig, især bestemmelserne vedrørende databeskyttelse. Hvor det er relevant, forbeholder Iconic Minds Sàrl sig også retten til at sætte spørgsmålstegn ved brugerens civile og / eller strafferetlige ansvar, især i tilfælde af en racistisk, voldelig, ærekrænkende eller pornografisk besked, uanset hvilket medium der anvendes. (Tekst, fotografering ...) .

 

  1. Forvaltning af personoplysninger.

 

I Frankrig beskyttes personoplysninger især ved lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 af 6. august 2004, artikel L. 226-13 i straffeloven og det europæiske direktiv fra oktober 24, 1995.

 

Når du bruger www.fogclip-dk.com-webstedet, kan følgende indsamles: URL'en til de links, gennem hvilke brugeren fik adgang til www.fogclip-dk.com-webstedet, tjenesteudbyderen for brugeren, brugerens internetprotokol (IP) -adresse.

 

Under alle omstændigheder indsamler Iconic Minds Sàrl kun personlige oplysninger om brugeren til behovet for visse tjenester, der tilbydes af webstedet www.fogcli-dk.com. Brugeren giver disse oplysninger fuldt kendskab til fakta, især når han selv indtaster dem. Det specificeres derefter for brugeren af ​​webstedet www.fogclip-dk.com forpligtelsen eller ikke til at give disse oplysninger.

 

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38 og følgende i lov 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende databehandling, filer og friheder har enhver bruger ret til adgang, berigtigelse og modstand mod personoplysninger. hans skriftlige og underskrevne anmodning ledsaget af en kopi af identitetsdokumentet med underskrift fra dokumentets indehaver med angivelse af den adresse, hvortil svaret skal sendes.

 

Ingen personlige oplysninger fra brugeren af ​​webstedet www.fogclip-dk.com offentliggøres uden brugerens viden, udveksles, overføres, tildeles eller sælges på noget medium overhovedet til tredjeparter. Kun antagelsen om indløsning af Iconic Minds Sàrl og dens rettigheder vil muliggøre overførsel af sådanne oplysninger til den mulige køber, der igen vil være bundet af den samme forpligtelse til at gemme og ændre data med hensyn til brugeren af ​​webstedet www.fogclip-dk.com

 

Databaserne er beskyttet af bestemmelserne i loven af ​​1. juli 1998 om gennemførelse af direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.

 

  1. Hypertekstlinks og cookies.

 

Webstedet www.fogclip-dk.com indeholder et antal hypertekstlinks til andre sider oprettet med tilladelse fra Iconic Minds Sàrl. Imidlertid har Iconic Minds Sàrl ikke mulighed for at kontrollere indholdet af de således besøgte sider og vil derfor ikke påtage sig noget ansvar for dette faktum.

 

Gennemse webstedet www.fogclip-dk.com vil sandsynligvis medføre installation af cookie (r) på brugerens computer. En cookie er en lille fil, som ikke tillader, at brugeren identificeres, men som registrerer oplysninger om navigering af en computer på et websted. De således opnåede data er beregnet til at lette efterfølgende navigation på webstedet og er også beregnet til at tillade forskellige tilstedeværelsesforanstaltninger.

 

At nægte at installere en cookie kan gøre det umuligt at få adgang til visse tjenester. Brugeren kan dog konfigurere sin computer som følger for at afvise installationen af ​​cookies:

 

I Internet Explorer: værktøjsfane (piktogram i form af et tandhjul øverst til højre) / internetindstillinger. Klik på Privatliv, og vælg Bloker alle cookies. Bekræft Ok.

 

I Firefox: Klik på Firefox-knappen øverst i browservinduet, og gå derefter til fanen Indstillinger. Klik på fanen Privatliv. Konfigurer bevarelsesreglerne for: brug personlige parametre til historik. Fjern til sidst afkrydsningsfeltet for at deaktivere cookies.

 

I Safari: Klik øverst til højre i browseren på menupiktogrammet (symboliseret med et tandhjul). Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I sektionen "Fortrolighed" skal du klikke på Indstillinger for indhold. I sektionen "Cookies" kan du blokere cookies.

 

Under Chrome: Klik øverst til højre i browseren på menupiktogrammet (symboliseret med tre vandrette linjer). Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I afsnittet "Fortrolighed" skal du klikke på præferencer. I fanen "Fortrolighed" kan du blokere cookies.